LinkedIn
         
 
         


   
  Met een duidelijke focus helpt Flexiss u een stap vooruit!  
     
 

MET EEN DUIDELIJKE FOCUS HELPT FLEXISS UW ORGANISATIE EEN STAP VOORUIT

 
     
 

Visie


Naar aanleiding van uw vraagstuk doet Flexiss een inventarisatie. Op basis van deze inventarisatie stelt Flexiss een plan van aanpak op, dat transparant en resultaatgericht is. Een duidelijke bedrijfsvisie vanuit uw organisatie is hiervoor noodzakelijk, zo nodig helpt Flexiss u deze visie vast te stellen. Hierbij stelt Flexiss samen met u de te behalen doelen vast.


Flexiss biedt een adviserende, controlerende en management rol bij
vraagstukken op het gebied van:


> inkoop en contractvorming
> technisch advies en technische inspecties
> interne technische dienst
> project management
> kwaliteitszorg
> strategische ondernemingsplannen
> interim management

 
         
 

Proces


     
 

Uitgangspunt voor een goed proces is een plan met een heldere visie en doelstellingen.
Voor de uitvoering van het plan kiest Flexiss voor “zelforganisatie”. Uw leidinggevenden zoeken met uw eigen medewerkers zelf naar oplossingen om de gestelde doelen te behalen en rapporteren hierover.

 

Flexiss geeft sturing, bewaakt het proces en draagt er zorg voor dat de gestelde doelen gehaald worden.

Flexiss doet dit door te ondersteunen, motiveren, enthousiasmeren, confronteren, stimuleren, delegeren en richting te geven aan het proces.

 
         
 

MET EEN DUIDELIJKE VISIE ZORGT FLEXISS VOOR EEN GOED PROCES

 
         
 

Resultaat


     
 

Deze wijze van managen heeft als voordeel dat uw organisatie direct, van begin af aan, resultaatgericht gaat werken. De directie is duidelijk over wat zij wil bereiken en uw organisatie gaat onder verantwoordelijkheid van uw leidinggevenden gericht werken aan veranderingen en verbeteringen. Uw organisatie doet het zelf en de directie

 

geeft de richting aan, stuurt,
faciliteert en bewaakt de voortgang. Voor de problemen, die tijdens dit proces aan het licht komen, worden gaandeweg oplossingen gezocht. Denk hierbij aan verbeteren van de onderlinge communicatie, klanttevredenheid, cultuur, prestaties en competenties.

 
         
 

FLEXISS STAAT VOOR RESULTAATGERICHT WERKEN OP BASIS VAN EEN PLAN MET EEN DUIDELIJKE FOCUS

 
   
         
 
         

contact

Flexiss
Halseweg 11
7021 CX
Zelhem

Henk te West
0314 623883
06 28492152